اعتماد به نفس نداشتن در زندگی یکی از عواملی است که منجر به شکست افراد در همان مراحل اول پیمودن مسیر اهداف شان می شود. ما در این مطلب از وب سایت موفقیت با تهیه و گردآوری متن هایی درباره اعتماد به نفس و اتکاء به نفس به عنوان یک نیروی انگیزاننده کمک تان خواهیم کرد تا بتوانید به اهدافی که دارید برسید. با این جملات و در نهایت با افزایش درصد خودباوری تان، شما می توانید حرمت نفس و عزت نفس خود را هم بیش از پیش بیشتر و بیشتر کنید. همراه ما باشید.

جملات اعتماد به نفس دهنده

خودت و توانایی هایت را باور داشته باش! اگر توانستی که این کار را بکنی و اگر توانستی که برای خودت و توانایی هایت ارزش قائل شوی، آن موقع است که می توانی در هر کاری پیروز شوی و آن موقع است که می توانی به هر آنچه که می خواهی برسی. باور کن که خودباوری تو، رمز رسیدنت به موفقیت خواهد بود. کافیست کمی خودت و توانایی هایت را باور داشته باشی.

***

خودباوری داشته باش! مگر بقیه چه ویژگی ارزشمندی در خود دارند که تو فکر میکنی آن را نداری؟ بگذار برایت این مسئله را روشن کنم! بقیه فقط اندکی بیشتر از تو تلاش می کنند و اندکی بیشتر از تو در مورد مسائل فکر می کنند. آنها اتکاء به نفس دارند و به خودشان و توانایی هایشان ایمان دارند. اگر پشت زمینه ی موفقیت های آنها را ببینی، خواهی فهمید که آنچنان هم که فکر می کردی خارق العاده نیستند و فقط برای رفتن مسیر موفقیت پافشاری کرده اند و خواسته اند که آن را بپیمایند.

***

می دانی فرق عزت نفس با اعتماد به نفس در چیست؟ در این است که در اعتماد به نفس، تمرکز تو بر روی توانایی هایت است و در عزت نفس بر روی ارزش وجودی خودت. پس این دو را هرگز با هم محک نزن و فکر نکن چون اعتماد به نفس انجام کاری را نداری، پس در بقیه ی حوزه های زندگیت هم ضعیفی و محکوم به شکستی.

***

اعتماد به نفس چیزی نیست که برای آن معیار سنجش قرار دهیم و بگوییم که اعتماد به نفس ما و خودباوری ما دقیقا در چه حد است! ما در حوزه های مختلف زندگی، به توانایی هایمان در اندازه های مختلفی ایمان داریم. مثلا شخصی در حوزه ی روابط خیلی عالی عمل میکند اما در حوزه ی کسب و کار خیر. پس هرگز خودت را دست کم نگیر و اگر در زمینه ای ضعیفی، هرگز حرمت نفس و عزت نفس خودت را به خاطر آن از بین نبر.

اعتماد به نفس,عزت نفس,حرمت نفس,اتکاء به نفس,خودباوری,توانایی
جملات ناب اعتماد به نفس

جملات افزایش اعتماد به نفس

با اندک شکستی ننشین. برخیز! تو برای این ساخته نشده ای که بنشینی. اعتماد به نفس خودت را دوباره به دست بیاور و با قدرت به پیش برو. مطمئن باش که در این مسیر خداوند هم همراه تو خواهد بود. تو اگر بخواهی که به موفقیت برسی، از سویی به گسترش جهان که هدف زندگی من و توست هم کمک کرده ای و این را قطعا خداوند دوست دارد. پس خودباوری ات را افزایش بده و تا می توانی در جاده موفقیت تلاش کن و نایست.

***

هر توانایی ای که داری، به کار ببند. به این فکر نکن که بقیه ممکن است در مورد تو چه فکری بکنند و بقیه ممکن است در مورد تو چه حرفی بزنند. مردم را هر کاری که بکنی، در نهایت به دنبال سوژه ای هستند تا در مورد آن حرف بزنند و زمان شان را بگذرانند. خودباوری داشته باش و اگر کاری را می خواهی بر اساس توانایی هایت شروع کنی، شروع کن و به حرف بقیه توجه نکن.

***

توانایی های تو آینده ات را می سازند. توانایی هایت به تو نشان می دهند که قرار است به چه کسی تبدیل شوی. پس اگر می خواهی به یک فرد موفق و یک فرد عالی رتبه تبدیل شوی، روی افزایش توانایی هایت کار کن. اینگونه می بینی که اتکاء به نفس و اعتماد به نفس تو هم افزایش می یابد.

***

اگر دیدی که در کاری دائما اقداماتت با موفقیت روبرو می شوند، بدان که کار آسانی را شروع کرده ای. البته این کار بی ارزش نیست، اما آسان است و تو به راحتی می توانی آن را انجام دهد. برای اینکه اعتماد به نفس خود را افزایش دهی و برای اینکه بتوانی حرمت نفس خودت را زیاد کنی و احترام بیشتری برای خودت و توانایی هایت قائل شوی، سعی کن کارهایی را شروع کنی که مهارت های بیشتری از تو را می طلبند و تو باید از نهایت مهارت هایت استفاده کنی تا آنها را حل کنی. اینگونه هم خودت از درون رشد می کنی و هم بیش از پیش به موفقیت خواهی رسید.

اعتماد به نفس,عزت نفس,حرمت نفس,اتکاء به نفس,خودباوری,توانایی
جملات خودباوری و اعتماد به نفس

جملات انگیزشی خودباوری

اتکاء به نفس داشته باش و روی توانایی های خودت حساب ویژه ای باز کن. البته منظور این نیست که به یک باره یک کار بزرگ را شروع کنی که نتوانی از پس آن بر بیایی، بلکه منظور این است که توانایی هایت را نادیده نگیری و پیگیر آنها باشی تا در آنها قوی و قوی تر شوی. وقتی توانستی در آنها قوی شوی، قدرتت بیش از پیش می شود و کم کم می توانی دست به کارهای بزرگ بزنی.

***

همه ی کسانی که اکنون می بینی به موفقیتی دست پیدا کرده اند، به این خاطر بوده که خودشان و توانایی هایشان را باور کرده اند. اگر می خواهی از انسان های موفق درس بگیری و آنها را الگوی زندگی ات قرار دهی، پس اولین درس برای تو این است که اعتماد به نفس داشته باشی و با قدرت دست به اقدام بزنی.

***

انسان های جسور و انسان هایی که برای خواسته هایشان می جنگند، از زندگی لذت بیشتری می برند. آنها جهان را به شیوه ی بهتری تجربه می کنند! آنها جهان را به شکل زیباتری می بینند. آنها اعتماد به نفس و اتکاء به نفس دارند و همین باعث می شود جسور باشند و برای خواسته هایشان بجنگند.

***

هرگز آرزو نکن که کاش به جای فلانی بودی. اعتماد به نفس داشته باش، خودباوری ات را افزایش بده و سعی در افزایش توانایی هایت داشته باش. اگر می خواهی به مانند کسی شوی، فقط دو چیز او را تقلید کن! یکی افکارش در مورد خواسته ای که دارد و یکی هم اشتیاقش برای رسیدن به آن خواسته.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید