ارتباط با خدا باید مهمترین رابطه ی ما در زندگی باشد. کسی که ارتباط با خالق را حفظ کند، می تواند هرگونه رابطه ی دیگری را بهبود ببخشد. برای همین این بار در وب سایت موفقیت تصمیم گرفتیم که عبارات تاکیدی و جملات مثبت فوق العاده ای را برای ارتباط با پروردگار برایتان آماده کنیم. با این عبارات، ارتباط با انرژی منبع توسط شما بهبود می یابد و کم کم می توانید رابطه ای بی نظیر به واسطه ی آنها با خدا داشته باشید.

ویدیو عبارات تاکیدی ارتباط با خدا

قبل از هر چیزی، پیشنهاد میکنیم که گلچین این عبارات تاکیدی را در ویدیوی زیر تماشا کنید و بعد از آن به سراغ عبارات تاکیدی در خود مقاله بروید.

ارتباط با خدا چه سودی دارد؟

ما بخشی از روح پاک خداوندیم و اگر در این دنیا رابطه ی خود را با او حفظ کنیم و بیشتر و بیشتر نماییم، می توانیم به هر خواسته ای که در زندگی داریم برسیم. خداوند در قرآن کریم می فرماید که من از رگ گردن به انسان نزدیک ترم. اگر مرا اجابت کند، او را اجابت خواهم کرد. این اجابت کردن می تواند به واسطه ی تقویت رابطه ی خود با او انجام گیرد.

زمانی که ما حسی خوبی داریم، در بهترین وضعیت ارتباطی با خداوند هستیم. این جملات تاکیدی نیز به افزایش حس خوب ما کمک می کنند. هر کدام از عبارات را که دوست دارید انتخاب کنید و روزانه آنها چندین بار را تکرار نمایید. نکته ی مهم احساس خوب شماست که باید ایجاد شود.

بهترین زمان برای تکرار عبارات تاکیدی شب ها قبل از خواب و روزها بعد از بیدار شدن از خواب است. اکنون توضیحات را به پایان می رسانیم و برای خواندن عبارات تاکیدی آماده می شویم. همراه ما باشید.

ارتباط با انرژی منبع
جملات تاکیدی جادویی ارتباط با انرژی منبع

عبارات تاکیدی ارتباط با خدا

 • ارتباط با خالق برایم زیباتر از هر چیزی است.
 • ارتباط با خدا برایم فوق العاده است.
 • ارتباط با انرژی منبع برایم زیباتر از هرگونه رویدادی در زندگی ام است.
 • ارتباط با پروردگار را بیشتر از هر ارتباطی دوست دارم.
 • ارتباط با خدا است که به من حس خوب و بی نظیری می دهد.
 • ارتباط با خالق است که در درون من حس وصف ناپذیری به وجود می آورد.
 • ارتباط با انرژی منبع است که مرا به شوق وا می دارد.
 • به واسطه ی ارتباط با خدا زندگی ام لذت بخش شده.
 • به واسطه ارتباط با خداوند، زندگی ام معنایی دوباره پیدا کرده.
 • زندگی برایم به واسطه ی ارتباط با پروردگار است که معنا پیدا می کند.
 • ارتباط با خالق است که ارتباطات دیگر را بهتر می کند.
 • خوشبختی اکنونم را مدیون ارتباط با خدایم هستم.
 • به لطف خدایم، ارتباطم با او برایم روز به روز بهتر و بهتر میشود.
 • به لطف پروردگار، من روز به روز به او نزدیک و نزدیک تر می شوم.
 • من در ارتباط با پروردگار به موفقیت رسیده ام.
 • به لطف ایزد یکتا، من به انرژی منبع متصل هستم.
 • به لطف خالقم اکنون من بهترین ارتباط را با او دارم.
 • به لطف خداوندگار و ارتباط با او، زندگی ام بسیار زیبا و لذت بخش شده.
 • به لطف الله یکتا و ارتباطی که با او دارم، حس خوبی در زندگی ام دارم.
ارتباط با خدا,پروردگار,انرژی منبع
بهترین عبارات و جملات مثبت برای ارتباط با خدا

عبارات تاکیدی جادویی ارتباط با پروردگار

 • همه چیز و همه کس یاری گر من هستند که ارتباط با خدا برایم حفظ شود.
 • همه چیز و همه کس مرا یاری می دهند که ارتباط پروردگار برایم زیباترین رابطه ی زندگی ام باشد.
 • به واسطه ی همه چیز و همه کس برایم ارتباط با خالق امکان پذیر است.
 • در هر چیزی نشانه ای از ارتباط با انرژی منبع می بینم.
 • در همه چیز و همه کس نشانه ای از ارتباط با خالق نهفته است.
 • از هر چیزی می توانم خدا را به یاد آورم و ارتباطم را با او قوی تر کنم.
 • همه چیز و همه کس به من قدرت می دهند که ارتباط با پروردگار را بیشتر و بیشتر کنم.
 • همه ی درهای ارتباط با خدا برایم باز هستند.
 • درهای ارتباط با خالق به سوی من گشوده شده اند.
 • کلید درهای ارتباط با پروردگار در دستان من است.
 • درهای ارتباط با انرژی منبع را به واسطه ی قدرت درونم می گشایم.
 • ارتباط با انرژی منبع برایم موفقیت آمیز بوده است.
 • من به واسطه ی ارتباط با پروردگار به خوشبختی رسیده ام.
 • خداوند درهای رسیدن به خودش را به سوی من باز می کند.
 • خداوند به من قدرت وصف ناپذیری می دهد تا از درهای مختلفی به او برسم.
 • ارتباط با پروردگار از مسیرهای مختلفی برایم امکان پذیر است.
 • شاه راه های ارتباط با خدا در زندگی ام به من نشان داده می شوند.
 • شاه راه های ارتباط با خالق برای من نمایان شده اند.
 • شاه راه های ارتباط با انرژی منبع را به واسطه ی قدرت درونم تشخیص می دهم.
ارتباط با خالق
جملات تاکیدی برای ارتباط با خالق

لیستی از جملات تاکیدی مثبت برای ارتباط با خالق

 • خداوند خود می خواهد که با او ارتباط داشته باشم.
 • خداوند خود خواهان ارتباط با من است.
 • قدرت درون من به من کمک می کند که ارتباط فوق العاده با خدا داشته باشم.
 • مهمترین هدف زندگی من ارتباط با خدا است.
 • ذات مقدس پروردگار به من کمک می کند که با او ارتباط برقرار کنم.
 • ارتباط با پروردگار خواست خود اوست که اکنون برایم میسر شده.
 • ارتباط با خالق برایم بهترین خواسته ام در زندگی است.
 • ارتباط با انرژی منبع زیباترین خواسته ای است که می توانم داشته باشم.
 • ارتباط با پروردگار بیشتر از هر چیزی در زندگی به من احساس خوب و بی نظیر می دهد.
 • ارتباط با خدا اکنون برایم راحت ترین کار است.
 • اکنون ارتباط با خالق برایم برقرار شده است.
 • ارتباط با پروردگار یکی از خواسته هایم بود که با موفقیت برآورده شد.
 • اکنون ارتباط با انرژی منبع را در درونم احساس می کنم.
 • من به دلیل ارتباط فوق العاده ای که با انرژی منبع دارم، خوشبختی را در زندگی احساس می کنم.
 • اکنون ذات مقدس پروردگار را در زندگی ام حس می کنم و این یعنی ارتباطی قدرتمند با او دارم.
 • اکنون در بهترین وضعیت، ارتباط با انرژی منبع برایم امکان پذیر شده.
 • هم من و هم خدا خواهان آن هستیم که با هم ارتباط برقرار کنیم.
 • ارتباط با پروردگار مهمترین کاری است که در زندگی ام دارم.
 • ارتباط با خدا بهترین کاری است که در طول عمرم می توانم انجامش دهم.
 • ارتباط با خالق جزو مهمترین هدف های زندگی من بود که به آن رسیده ام.
 • ارتباط با انرژی منبع مرا خشنود می سازد.
عبارات تاکیدی ارتباط با پروردگار
بهترین جملات ارتباط با خدا

عبارات تاکیدی معجزه آسا برای ارتباط با انرژی منبع

 • احساس خوبم روز به روز مرا به خداوند نزدیک و نزدیک تر می کند
 • احساس خوبی که دارم، ارتباطم با خداوند را روز به روز بیشتر و بیشتر می کند.
 • ارتباط با خدا به واسطه ی احساس خوبم روز به روز افزایش می یابد.
 • ارتباط با پروردگار به خاطر احساس خوبم کار راحتی است.
 • ارتباط با خالق را احساس خوبم بسیار راحت تر کرده است.
 • ارتباط با انرژی منبع به خاطری حس خوبی که دارم، چندین برابر افزایش می یابد.
 • احساس خوبم یاری گر من است تا ارتباطم با خداوند را چندین برابر افزایش دهم.
 • حس خوب و بی نظیرم به من کمک می کند که با خدا بهتر از قبل ارتباط برقرار کنم.
 • حس خوبم ارتباط با پروردگار را راحت تر از همیشه کرده است.
 • ارتباط با خالق به واسطه ی حس خوب و بی نظیری که دارم، به من انرژی می دهد.
 • ارتباط با خالق برایم خوشبختی را تضمین می کند.
 • ذهن قدرتمند من توانایی برقراری ارتباط با خدا را دارد.
 • دنیای درون من با خداوند ارتباط دارد.
 • ذهن قدرتمند من می تواند با خالق ارتباط برقرار کند.
 • ذهن قدرتمند من در ارتباط با انرژی منبع بسیار قوی عمل می کند.
 • ذهن قدرتمند من در ارتباط با پروردگار یا همان انرژی منبع بسیار عالی عمل می کند.
 • خداوند ارتباط فوق العاده ای با ذهن من دارد.
عبارات تاکیدی ارتباط با خدا
زیباترین جملات ارتباط با خدا

جملات مثبت برای ارتباط با پروردگار

 • ارتباط با پروردگار برایم موفقیت های زیادی در زندگی به ثمر آورده.
 • ذهن من از سوی پروردگار انرژی فوق العاده ای را دریافت می کند.
 • ذهن من به خاطر ارتباط با پروردگار بوده که اکنون قدرتمند شده است.
 • ذهن من توانایی های فوق العاده ای دارد و این به خاطر ارتباط با خدا است.
 • ارتباط با خدا را برای ذهنم مهم تر از هر چیزی تعریف کرده ام.
 • ارتباط با خالق در ذهن من بهترین و زیباترین ارتباط تعریف شده است.
 • ارتباط با انرژی منبع به قدرت ذهن من می افزاید.
 • قدرت کامیابی بخش خدا را روز به روز در زندگی ام احساس می کنم.
 • ارتباط با پروردگار یا همان انرژی منبع، به خاطر قدرت کامیابی بخشش، برایم کاری راحت است.
 • قدرت کامیابی بخش کائنات به من کمک می کنند که ارتباط با خدا را بیش از پیش حفظ کنم.
 • قدرت کامیابی بخش کائنات به من کمک می کنند که با خالق ارتباط برقرار کنم.
 • قدرت کامیابی بخش کائنات به من در ارتباط با پروردگار کمک می کنند.

امیدواریم که از این عبارات و جملات تاکیدی مثبت نهایت لذت را برده باشید. برای خواندن عبارات تاکیدی دیگر می توانید به دسته عبارات تاکیدی مراجعه نمایید. خوشحال می شویم که نظر خود را هم در رابطه با این عبارات به ما بگویید. اگر دوست دارید که در زمینه ای خاص عبارات تاکیدی توسط وب سایت موفقیت تولید شود، از بخش نظرات آن را با ما در میان بگذارید.

ویدیو,کلیپ,فیلم,انگیزشی,موفقیت,خوشبختی,شادی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید