در این مقاله با شما درباره طلسم ثروت عظیم صحبت می کنیم. آیا این طلسم واقعیت دارد و می تواند موجب جذب پول و موفقیت مالی ما شود؟ آیا ما در آینده می توانیم به واسطه ی آن تبدیل به یک انسان ثروتمند شویم؟ در این مقاله با توضیح هفت عامل مهم در رابطه با قانون جذب یعنی قانون فراوانی، قانونی رهایی، قانون خلاء، قانون بخشندگی و عدم توجه به اتفاقات منفی، قانون افزایش ایمان و قانون لیاقت این طلسم را بیشتر توضیح خواهیم داد.

طلسم ثروت عظیم به واسطه ی قانون جذب

در جهانی که ما زندگی می کنیم، همه چیز بر پایه قانون و نظم خاصی است. هیچوقت این قانون نقض نمی شود و همیشه و در همه حال در جریان است. قانون جهان قانونی بسیار پیشرفته بوده و کسی نمی تواند آن را دور بزند یا کاری کند که این قانون به نفع او عمل نماید. انسان ها هر کدام با توجه به عملکرد و رفتارشان نشان میدهند که آیا مطابق این قانون عمل می کنند یا نه.
در صورتی که افراد طبق این قانون عمل نکردند، مسئولیت تمام اتفاقاتی که در آینده قرار است بیفتد به گردن خود آنهاست. شاید برایتان جالب باشد که نام این قانون جهان را بدانید؛ خب ما کمی قبل تر نام آن را گفتیم و آن قانون چیزی نیست جز قانون جذب.

قانون جذب می گوید که به هر چیزی توجه کنید و آن را در کانون توجه و تمرکز خود قرار دهید، همان یا چیزهایی به مانند آن را تجربه خواهید کرد. برای این قانون فرقی نمیکند که فقیر هستید یا ثروتمند، کوچک هستید یا بزرگ، زن هستید یا مرد؛ فقط کانون توجه شما مهم است تا بر اساس آن اتفاقات زندگی تان را رقم بزند.

اگر بتوانید این قانون را به خوبی در زندگی تان درک و باور کنید و سپس از آن به نفع خود استفاده نمایید، طولی نمی کشد که طلسم ثروت و موفقیت را برای خود اجرایی خواهید کرد.

در ادامه با ذکر ۷ راه که به قانون جذب ختم می شوند، به شما می آموزیم که چطور از آن برای طلسم ثروت استفاده کنید.  خب بیش از این شما را معطل نمی کنیم. پیش به سوی ۷ راه عالی برای طلسم ثروت و موفقیت مالی.

جذب پول
راز به دست آوردن ثروت و جذب پول در عمل به قانون جذب است

راه اول: ایمان به قانون فراوانی

قانون فراوانی یکی از زیر مجموعه های قانون جذب است. این قانون به باور شما در رابطه با کمبود و یا فراوانی هر چیز وابسته است. اگر باور داشته باشید که هر چیزی فقط به مقدار کم آن قابل دسترس است، پس همان مقدار کم را در زندگیتان خواهید داشت و اگر باور داشته باشید که از هر چیز به میزان قابل توجه و زیادی در دسترس است، آن و نعماتی به مانند آن برایتان در زندگی به مقدار فراوان قابل دسترس خواهد بود.

در استفاده از قانون فراوانی برای طلسم ثروت باید باور کنید که از هر چیز به مقدار بی نهایت زیاد در این جهان وجود دارد. یعنی برای موفقیت مالی شما فرصت های بسیاری دارید و با کوچکترین اقدامات هم می توانید ثروت کسب کنید.

شاید پذیرش این قانون کمی سخت باشد، اما در صورت باور کردن آن، طبق قانون جهان پیش خواهید رفت و طولی نخواهد کشید که به موفقیت مالی می رسید.

برای درک بهتر قانون فراوانی، مثالی می زنیم. فرض کنیم باران همواره در حال باریدن است و شما سطلی دارید که قرار است آن را به واسطه ی آب باران پر کنید. گنجایش سطل هر اندازه که باشد، به همان میزان آب باران نصیب تان خواهد شد. در این جا منظور از باران، نعمات و فرصت های جذب پول و منظور از سطل همان باور شماست. هر چقدر باران نعمات الهی را بیشتر باور کنید، بیشتر نصیب تان می شود.

راه دوم: ایمان به قانون رهایی

قانون رهایی یکی دیگر از زیر مجموعه های قانون جذب است. به واسطه ی این قانون می توانید طلسم ثروت را را اجرایی کنید. قانون رهایی به این باور مرتبط است که تا چه حد به یک فرصت کسب درآمد وابسته اید.

اگر بخواهیم در مورد این قانون بیشتر توضیح دهیم، منظور آن این است که نباید بیش از حد به چیزی وابسته باشید؛ این قانون زمانی بهترین نتیجه را می دهد که همه ی کارهای مربوط برای رسیدن به خواسته تان را انجام دهید و زمانی که دانستید که دیگر کاری نمانده، خواسته را رها کنید.

رها کردن به معنی فراموش کردن نیست! بلکه به معنی عدم وابستگی است

در راستای طلسم ثروت و موفقیت مالی بر اساس قانون رهایی، نباید به یک فرصت، بیش از حد وابسته باشید. یعنی اگر در مراحل پایانی یک ایده برای جذب ثروت هستید و تمام کارهای مربوط به ثروتمند شدن از طریق آن را انجام داده اید، اکنون باید از لحاظ ذهنی رهایش کنید.

موفقیت مالی
جذب فوری ثروت و ثروتمند شدن به میزان عمل به قانون رهایی بستگی دارد

وابستگی زیاد نشان دهنده ی باور کمبود است. در ذهن تنها به یک روش خاص برای کسب ثروت اکتفا نکنید! این یعنی به خود تلقین نکنید که حتما و حتما باید از یک طریق به ثروت برسید و اگر نرسیدید، یعنی باخته اید. تمام کارهای مربوط به آن روش را انجام دهید و زمانی که دانستید که هیچ کاری نمانده که انجام شود، آن را به صورت ذهنی رها کنید و ذهن تان را از افکار مربوط به آن آسوده نمایید.

وابستگی به هر چیز فقط ذهن را مشغول تر کرده و شما را طبق قانون جهان از آن دور تر خواهد کرد. پس برای طلسم ثروت و جذب پول نباید به یک ایده بیشتر از حد وابسته باشید.

راه سوم: ایمان به قانون خلاء

یکی دیگر از قوانین جهان هستی و زیر مجموعه های قانون جذب، قانون خلاء است. به واسطه ی قانون خلاء، می توانید برای خود طلسم ثروت را اجرایی نماید و موفقیت مالی تان را رقم بزنید.

قانون خلاء می گوید که برای هر چیز جدیدی که می خواهید به دست بیاورید، جای خالی آن را باید از قبل مهیا کنید. یعنی اگر یک کمد پر از لباس کهنه دارید و می خواهید که لباس جدیدی بخرید، قانون خلاء حکم می کند که اول باید آن کمد را از لباس های کهنه پاکیزه کنید تا بعد بتوانید برای خرید لباس جدید اقدام نمایید. در رابطه با جذب پول و طلسم ثروت هم همین گونه است.

اگر می خواهید به موفقیت مالی برسید و انسان ثروتمند و موفقی شوید، پس بیش از اندازه پول ذخیره نکنید و برای خواسته ها و ایده هایتان هزینه کنید. بعضی افراد ممکن است که از قانون برداشت اشتباهی داشته باشند. منظور این نیست که پس انداز نداشته باشید، منظور این است که اگر پولی دارید که نیاز است تا آن را خرج کنید، حتما این کار را انجام دهید تا به قانون خلاء عمل نمایید.

پولی که بیش از حد در حساب بانکی تان باقی بماند، به مانند آبی است که بیش از حد در یک حوض مانده و تبدیل به لجن شده؛ به گونه ای که هیچ وقت نمی توان از آن استفاده کرد. اگر حتی در مواقع ضروری از پولی که دارید استفاده نکنید، آن پول هم برای ذهن تان تبدیل به لجن خواهد شد؛ به گونه ای که شاید هیچوقت به سراغ آن نروید.

برای طلسم ثروت و موفقیت مالی حتما به این قانون هم عمل کنید.

ارتعاش ثروت
قانون خلاء به ارسال ارتعاش ثروت و اجرای طلسم ثروتمند شدن کمک می کند

راه چهارم: ایمان به قانون بخشندگی

اگر کتاب قرآن را خوانده باشید، این کتاب به بخشش در راه خدا تاکید زیادی دارد. بخشندگی، گنجایش سطل روزی تان را بیشتر می کند. در بخشندگی نیروی خاصی نهفته شده و اگر از آن چیزی که دوست دارید به دیگران ببخشید، خداوند چندین برابر آن را از راه های مختلف وارد زندگی تان خواهد کرد.

به این قانون باید قلباً باور داشته باشید تا از طریق آن بتوانید طلسم ثروت را اجرا کنید و به موفقیت مالی برسید.

برای بخشش، یک دهم از سود پولی که به دست می آورید را در راه خدا ببخشید. آن موقع می بینید که چطور نعمات در زندگی تان بیشتر و بیشتر خواهند شد. این قانون یکی از بهترین راه های طلسم ثروت است که حتی عظیم جمال، هاروی مک کینون و میهن خالصی کتابی در این باره با عنوان قدرت بخشیدن نوشته اند.

به شما توصیه می کنیم که حتما به این قانون فوق العاده برای ثروتمند شدن عمل کنید تا نتایج آن را در زندگی ببینید.

راه پنجم: قانون عدم توجه به اتفاقات منفی

برای جذب پول و موفقیت مالی، نباید به اتفاقات منفی توجه کنید. این قانون کاملاً مرتبط با همان قانون جذب است. توجه به اتفاقات منفی، اتفاقات منفی بیشتری را رقم می زند. متداول ترین اتفاق منفی می تواند مقروض بودن تان باشد؛ یعنی شما به افراد مختلف بدهکار هستید و  همین بدهکاری توجه شما را دائما به سمت اتفاقات منفی می برد.

اگر می خواهید به موفقیت مالی برسید و  طلسم ثروت را اجرایی کنید، پس به اتفاقات مننی، حال هر چه که می خواهند باشند توجه نکنید. اتفاقات منفی همان اتفاقاتی هستند که احساس شما را بدتر می کنند. هر اتفاقی که احساس بدی به شما داد، بدانید آن یک اتفاق منفی است.

بر خلاف مثالی که زدیم، ممکن است حتی کسی به شما بدهکار باشید  شما در جایگاه طلبکار قرار بگیرید. در اینجا مثلا ممکن است دائما توجه تان را بگذارید بر روی پولی که بدهکاران پرداخت نکرده اند و به این شکل هم توجه شما روی اتفاقات منفی خواهد رفت که باید جلوی این کار را بگیرید. راه طلسم ثروت عظیم  و بزرگ همین است.

ثروتمند شدن
با توجه نکردن به اتفاقات منفی، خود را به ثروتمند شدن نزدیک تر کنید

راه ششم: افزایش ایمان به جذب پول

به اینکه قرار است ثروتمند شوید ایمان داشته باشید. اگر می خواهید طلسم ثروت روی شما تاثیر بگذارد، پس ایمان تان را به جذب پول بیشتر و بیشتر کنید. این کار نیازمند شناسایی باورهای نادرست تان در مورد پول و ثروت است. برای موفقیت مالی ابتدا باید باورهای نادرست را شناسایی کنید، رویشان کار کنید و سپس آنها را تبدیل به باور های مثبت نمایید.

هر چه تعداد باورهای مثبت بیشتر باشد، ایمان هم به مراتب بیشتر خواهد شد. باور هایی مانند پول به سختی به دست می آید یا ثروتمندان انسان های خوبی نیستند جزو دسته باورهای منفی می باشد. تمام قدرت تان را به کار بگیرید تا از شر باورهای مخرب این چنینی رهایی یابید و باورهای مثبت را جایگزین آنها کنید.

راه هفتم: قانون لیاقت

قانون لیاقت به عزت نفس مرتبط است. هر چقدر عزت نفس بیشتری داشته باشید، بیشتر به قانون لیاقت عمل می کنید. قانون لیاقت بر این اصل تاکید دارد که هر چه خودتان را لایق ثروت بدانید، به همان اندازه ثروت به سراغ تان خواهد آمد.

خود را لایق ترین انسان روی کره ی زمین بدانید و باور کنید که شما هم لیاقت ثروت را دارید. طلسم ثروت به واسطه ی باور لیاقت به دست آوردن ثروت و جذب پول امکان پذیر است. تا وقتی که خود را لایق چیزی ندانید، آمادگی دریافت آن را در زندگی تان نخواهید داشت.

۷ راهی که در این مقاله با شما در میان گذاشتیم، بهترین راه های طلسم ثروت هستند. برای طلسم ثروت عظیم و بزرگ هیچوقت نباید به دنبال دعاهای خاص و … بروید. راز خلق ثروت در درون خود شماست! اگر چیزی به نام طلسم ثروت و جذب پول وجود داشته باشد آن هم در درون شماست که ۷ راه اجرای این طلسم را در این مقاله برایتان قرار دادیم.

به دست آوردن ثروت
اگر می خواهید ثروتمند شوید، پس خود را لایق آن بدانید

تجربه شما در رابطه با طلسم ثروت

اگر تجربه ای در رابطه با طلسم ثروت به گونه ای که در این مقاله در مورد آن صحبت کردیم دارید و یا نکته ای از نظر شما جا مانده که ما آن را بیان نکردیم، در بخش نظرات، نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

هر چه بیشتر در قسمت دیدگاه ها فعالیت کنید، شناخت این طلسم هم برایتان راحت تر خواهد بود. مدیریت وب سایت موفقیت نیز در اسرع وقت به تمامی ابهامات شما در رابطه با این مقاله پاسخ خواهد داد. پس از فضای رایگانی که برای خلق ذهنی ثروتمند در اختیارتان قرار داده شده، بیشترین استفاده را ببرید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید